Ett hus är mycket mer än bara sin yta men ytan är mer än bara utseendet. Fasaden är husets yttre skydd. Den förhindrar vattenskador och liknande problem. Men funktion förutsätter underhåll.

Utan tvekan är fasaden tillsammans med taket det som ger det allmänna och första intrycket någon får av huset. Städer, i sin tur, består av fasad efter fasad. Stilarna blandas ofta och där är Stockholm inget undantag. Stenhus är grannar med tegel och puts. En eller annan träkåk smyger emellan. Blandningen ger liv och charm åt staden.

Att vara fastighetsägare är roligt och intressant men det medför också ett stort ansvar. Förutom det dagliga är skötsel och underhåll en viktig punkt och en stor utgift. I slutänden är det ändå lönsamt att se till att fastigheten hålls i gott skick. För ryktet och för marknadsvärdet.

Tänk på din fasad

Fasaden behöver ses över regelbundet. Genom att kontrollera fasaden tillräckligt ofta kan du som fastighetsägare upptäcka problem på ett tidigt stadium. En liten spricka går troligen enkelt att åtgärda. En fasad med många sprickor där fukt och mögel tillåtits etablera sig blir dyrt och krångligt. Det är alltid värt att ligga steget före hussvampen.

Det ansvar man har är förstås också ett egenintresse. Hyr du ut lokaler vill du att din fastighet har gott rykte. Den får gärna se trevlig ut. I nuläget är det mer eller mindre ett måste. Den ska också vara ljuddämpad och ha bra innemiljö. En fasadrenovering i Stockholm är ditt bidrag till stadens goda namn och gagnar alla.