Då vintrarna i Stockholm är väldigt speciella och nyckfulla så innebär det att snöskottning även den blir väldigt svår att planera och arbeta med. Det vi menar med detta är att det är svårt att förutse hur mycket snö som ska komma och om det överhuvudtaget ska komma någon – en markant skillnad mot en stad som exempelvis Kiruna där snön årligen kommer i stora mängder. Det här innebär problem för de som jobbar med snöskottning i Stockholm där man antingen kommer att få en väldigt bra ekonomisk situation – då det kommer mycket snö – eller en rent usel då snön inte kommer alls.

De flesta som erbjuder sina tjänster inom snöskottning i Stockholm har av denna anledning detta som en slags bisyssla där huvudfokuset istället ligger på något annat område; man har alla verktyg och alla maskiner som krävs för snöskottning – men sysslar primärt med någonting annat. Vad denna huvuduppgift är varierar, men främst kan man peka på andra yrken som kräver en mer teknisk läggning och maskinvana samt även en viss vana av höga höjder. Snöskottning i Stockholm sker ju – liksom i andra städer – inte enbart från marknivå utan ibland måste även tak och annat röjas på grund av rasrisk.

Detta innebär att en annan öppning visar sig gällande snöskottning i Stockholm – nämligen en kombination mellan två stycken säsongsbetonade yrken som båda sker på höga höjder. Det självklara här är nämligen att man under sommaren arbetar med takläggning för att därefter under vinterhalvåret ägna sig åt snöskottning i Stockholm; detta är faktiskt inget unikt just för den staden utan något som förekommer i de flesta städer i Sverige.

Fungerar snöskottning i Stockholm?

Här kan man direkt peka ut att frågan delar invånarna i Stockholm i två stycken olika läger där det ena svarar ja medan det andra skakar på huvuden och säger ett rungande nej. Sanningen ligger nog är någonstans mitt emellan.

Till den jakande sidans försvar gällande snöskottning i Stockholm så ska man säga att den sköts bra i vissa delar av staden och att den brukar förflyta bättre- och bättre ju längre in på vintern man kommer. Den sida som säger nej får också visst medhåll då man faktiskt har viss rätt att ställa högre krav på en så stor stad som Stockholm gällande snöskottning.

Det är egentligen bara att kolla hur det brukar se ut då den första snön faller i Stockholm för att inse vad vi menar; ett fullständigt kaos utbryter där trafiken – både för bilar och kollektivt – lamslås och detta är naturligtvis oacceptabelt.

Snöskottning handlar trots allt att man är beredd och även om vintrarna i Stockholm – som sagt – är nyckfulla så måste man ändå kunna kräva lite mer av stadens styrande. Det ska liksom inte komma som någon större överraskning att det plötsligt börjar snöa i slutet av november, eller hur?

Talar vi om september- eller oktober så kan vi ge en viss förståelse till snöskottning i Stockholm blir svår att sätta igång; men november? Där finns det inga ursäkter.

Läs mer om snöskottning i Stockholm här: snöskottningstockholm.nu